Izšla je knjiga “NA VLAKU ŽIVLJENJA”

O številnih uspešnih ozdravitvah in drugih koristnih učinkih zdravljenja pranoterapevta Tomislava Brumca ter njegovih sodelavcev govori roman z naslovom

NA VLAKU ŽIVLJENJA – V SVETU NEVIDNIH SIL, avtorice Zore Novak.

Zora si dolgo potovanje z vlakom v Köln krajša z branjem knjige. V kupeju se ji pridružita zakonca Jasno Vidka in Teo. Knjiga, ki jo opazita v Zorinih rokah, je povod, da se zapletejo v pogovor o svetu nevidnih sil in se spoprijateljijo. Zakonca imata bogate izkušnje in znanja o delovanju bioenergije, saj sta obiskovala pranoterapijo v Podčetrtku. Zora, ki teh stvari ne pozna, prevzame vlogo učenke. Zakonca jo preko dogodkov, ki sta jim bila priča na terapijah, uvajata v svet nevidnih sil. Skozi pripovedi prenašata Zori sporočila zdravilcev iz Podčetrtka …

»Zdravljenje se začne, ko pacient ozavesti svoj problem.«

Ni dovolj, da s pranoterapijo pozdravimo le fizično telo, saj smo ljudje bitja s čustvi, razumom in dušo. Prav težave na teh, višjih energijskih ravneh človeka povzročajo bolezni fizičnega telesa. Dokler ne bomo ozdravili višjih ravni svojega bitja, se bodo na fizični ravni bolezni ponavljale in pojavljale v različnih oblikah.

NEKAJ MISLI IZ KNJIGE

  • »Problemom ne moremo uiti, temveč se je treba z njimi soočiti in jih rešiti.«
  •  »Zapomnite si, okoliščin ne morete spremeniti. Kar lahko spremenite, ste vi sami.«
  • »Izbira je vedno tvoja: lahko greš po lažji ali po težji poti.«
  •  »Otroci so svobodna bitja in nimate jih pravice zadrževati. Ali razumete? Bolj ko jih boste navezovali nase, bolj bodo bežali od vas. Pustite jim, da svobodno grejo in videli boste: vrnili se bodo nazaj.«

 

Več informacij dobite na spletni strani http://www.na-vlaku.si.

.

Lecture: What Is Unconditional Love

Love is the most powerful force which is not limited, so the saying “love can move mountains” is given its true meaning. Love is something we think that we know because we usually understand love as something we feel for our partner, parents, children, our pets; and this is where the feelings of love come to an end. Love in our everyday life is thus connected with our relationship to our closest. Roughly speaking we talk about two kinds of love: FILIO is the love we feel for our friends, our pets; the second one is EROS which is love between two partners and which says: “I love you for who you are.”

Read more

Lecture: Spiritual Truth

The spiritual view of life in the visible world studies the same basics and main common findings in all philosophies and holly texts of wise men. All wisdoms that study humans see them as multifaceted: personality, physical body; energy body, emotional body, mental body; ego – lower state of consciousness, spirit – higher state of consciousness; wisdom, unconditional love, goodness, free will, power; soul – intermediate connection between the personality with the spirit.

THE PURPOSE OF LIFE?

Read more

Predavanje: Duhovna istina

 

Duhovni pogled na život vidljivog svijeta proučava u svim filozofijama i svetim tekstovima mudraca, jednake temelje i glavna zajednička saznanja. Sve mudrosti tretiraju čovjeka kao višeslojnog – fizičkog tijela; energijskog tijela, osjećajnog tijela, mentalnog tijela; ega – niže prirode; duha – više prirode, mudrosti, bezuvjetne ljubavi, dobrote, slobodne volje, snage, duše – međurelej koji povezuje osobnost s duhom.

Svrha života?

Read more

Povzetek predavanja “Duhovna resnica” (Tomislav Brumec)

DUHOVNI POGLED NA ŽIVLJENJE VIDNEGA SVETA OBRAVNAVA V VSEH FILOZOFIJAH in SVETIH TEKSTOV MODRECEV, ENAKE TEMELJE IN POGLAVITNA SKUPNA SPOZNANJA. VSE MODROSTI OBRAVNAVAJO ČLOVEKA KOT VEČPLASTNEGA: OSEBNOSTI – FIZIČNEGA TELESA; ENERGIJSKEGA TELESA, ČUSTVENEGA TELESA, MENTALNEGA TELESA; EGA-NIŽJE NARAVE; DUHA-VIŠJE NARAVE, MODROSTI, BREZPOGOJNE LJUBEZNI, DOBROTE, SVOBODNE VOLJE, MOČI; DUŠE – VMESNI RELE, KI POVEZUJE OSEBNOST Z DUHOM.

NAMEN ŽIVLJENJA?

Read more

Nas potrebujete?